mobile menu icon

תיק עבודות

כאן תוכלו להתרשם ממגוון הפרויקטים שביצענו ברחבי הארץ

גינת גג מעוצבת בשעות ערב
דק בהיר בגינת גג מעוצבת
גינת מרפסת מעוצבת
arrow next arrow prev

תל אביב - אדריכלית פרויקט : רבקה פרץ צילום : עמית גירון

תל אביב - אדריכלית פרויקט : רבקה פרץ צילום : עמית גירון

תל אביב - אדריכלית פרויקט : רבקה פרץ צילום : עמית גירון

תל אביב - אדריכל פרויקט ג'אן קלוד בק

תל אביב - אדריכל פרוייקט : פיבקו

תל אביב - אדריכל פרוייקט : פיבקו

תל אביב - אדריכל פרוייקט: פרי דווידוביץ'

תל אביב - אדריכל פרויקט ג'אן קלוד בק

אדריכלות: ז'אן קלוד בק // צילום: איתי סיקולסקי

גינה מעוצבת במרפסת קטנה

אדריכלות: אמיר חזק // פיקוח: אביב כפיף

אדריכלות: פיצו קדם // פיקוח: אסף לופו

גינת גג מעוצבת בשעות הערב

אדריכלות: פיצו קדם // פיקוח: אסף לופו

עצים חיים בגינת גג

אדריכל: פיצו קדם // אדריכל מלווה: רן מ.ברוידס // פיקוח: אייל שריג

גינת גג מעוצבת

אדריכל: פיצו קדם // אדריכל מלווה: רן מ.ברוידס // פיקוח: אייל שריג

גינת גג מעוצבת

תל אביב

אדריכלות: ז'אן קלוד בק // צילום: איתי סיקולסקי

אדריכלות: ערן בינדרמן // צילום: עודד סמדר

אדריכלות: ערן בינדרמן // צילום: עודד סמדר

מרפסת בבניין משרדים עם גינה

מרפסת 10 מ"ר // אדריכלות: ז'אן קלוד בק // צילום: איתי סיקולסקי

גינת מרפסת מעוצבת בדירה פרטית

מרפסת 10 מ"ר // אדריכלות: ז'אן קלוד בק // צילום: איתי סיקולסקי

גינת מרפסת מעוצבת בדירה

אדריכלות: גבריאלה טולדנו // צילום: עודד סמדר

גינת גג בשילוב דק מיוחד

אדריכלות: גבריאלה טולדנו // צילום: עודד סמדר

גינת גג מעוצבת

גבעת שמואל

גג בהרצליה - פרגולה של כ 200 מ"ר

באר יעקב

אדריכלות: גבריאלה טולדנו // צילום: עודד סמדר

בהרצליה

אדריכלות: אמיר חזק // פיקוח: אביב כפיף

צמחייה חיה בגינת גג

קריית אונו

קריית אונו

אדריכלות: אמיר חזק // פיקוח: אביב כפיף

לפני עיצוב גינת גג

אדריכלות: ניבה לייכטר

גינת גג עם דק בהיר

אדריכלות: ניבה לייכטר

גינת גג עם דק בהיר

גג במשרדי חברת נדל"ן בהרצליה

גינת גג עם פרגולה לבנה

גג בבניין משרדי חברת נדל"ן בהרצליה

צמחייה בגינת גג בניין אקרו נדל

מסעדה - אדריכל ינאי פריישר גוטמן

אדריכלות: ז'אן קלוד בק

גינת גג בעיצוב משולב עם אדניות וצמחייה חיה

אדריכלות: ז'אן קלוד בק

אדריכלות: ז'אן קלוד בק

גג בבניין משרדים בהרצליה // אדריכלות: אורלי שרם // פיקוח: יגאל בנדל

גג בבניין משרדים בהרצליה // אדריכלות: אורלי שרם // פיקוח: יגאל בנדל

אדריכלות: ינאי פריישר גוטמן // צילום: אורי אקרמן

אדריכלות: ינאי פריישר גוטמן // צילום: אורי אקרמן

תל אביב - אדריכלית פרויקט : ליאורה שטרנפלד

תל אביב - אדריכלית פרויקט : ליאורה שטרנפלד

אדריכלות: הגר דביר

תל אביב אדריכלות: הגר דביר

רמת השרון - אדריכלית פרויקט : דנה אוברזון

מרפסת בתל אביב

מרפסת בתל אביב

אדריכלות: רבקה פרץ

גג בתל אביב // אדריכלות: ז׳אן קלוד בק // פיקוח: רונן רזון

גג בתל אביב // אדריכלות: ז׳אן קלוד בק // פיקוח: רונן רזון

גג בתל אביב // אדריכלות: ז׳אן קלוד בק // פיקוח: רונן רזון

מרפסת בתל אביב // אדריכלות: פיבקו אדריכלים

גג בהרצליה // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: חנן אריאל

מרפסת 20 מ"ר בתל אביב // אדריכלות: לב-גרגיר אדריכלים // פיקוח: איל שריג

מרפסת 20 מ"ר בתל אביב // אדריכלות: לב-גרגיר אדריכלים // פיקוח: איל שריג

גג בהרצליה

גג בהרצליה

גג בקומה 34 בתל אביב // פיקוח: רן וסילבר

גג בקומה 34 בתל אביב // פיקוח: רן וסילבר

גג בקומה 34 בתל אביב // פיקוח: רן וסילבר

יפו - אדריכלית פרויקט : גליה שטרנפלד

אדריכלות: פרי דבידוביץ' אדריכלים // פיקוח: נורית פוטוק

תל אביב - אדריכלית פרויקט : ליאורה שטרנפלד

גג בתל אביב // אדריכלות: רמה דותן

מרפסת בקומה 18 בתל אביב // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: אופיר קליימן

מרפסת בקומה 18 בתל אביב // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: אופיר קליימן

מרפסת בקומה 18 בתל אביב // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: אופיר קליימן

מרפסת ברעננה // אדריכלות: קורין אמסלם // פיקוח: אורניל - אייל אורן

גג ברעננה // אדריכלות: קורין אמסלם // פיקוח: אורניל - אייל אורן

מרפסת 40 מ"ר בתל אביב // אדריכלות: ז׳אן קלוד בק

גג חברת מיקרוסופט בהרצליה

גג חברת מיקרוסופט בהרצליה

מרפסת בהרצליה // אדריכלות: ז'אן קלוד בק

מרפסת בהרצליה // אדריכלות: ז'אן קלוד בק

פנטהאוז בתל אביב // אדריכלות: אירמה אורנשטיין // פיקוח: אייל שריג

פנטהאוז בתל אביב // אדריכלות: אירמה אורנשטיין // פיקוח: אייל שריג

גג בניין משרדי גיתם בתל אביב // אדריכלות: גל מרום // תכנון: מור אבידן

גג בבניין משרדי חברת גיתם ברמת החייל // אדריכלות: גל מרום // תכנון: מור אבידן

גג בבניין משרדי חברת גיתם ברמת החייל // אדריכלות: גל מרום // תכנון: מור אבידן

מרפסת ברחוב הירקון בתל אביב // אדריכלות: ריקי גידרון // פיקוח: רחל מעין

מרפסת ברחוב הירקון בתל אביב // אדריכלות: ריקי גידרון // פיקוח: רחל מעין

גג בתל אביב // אדריכלות: ליאורה שטרנפלד

גג בתל אביב // אדריכלות: שלמה פרנקל // פיקוח: חנן אריאל

גג בבאר יעקב

אדריכלות: דו אדריכלים // פיקוח: חנן אריאל

אדריכלות: דו אדריכלים // פיקוח: חנן אריאל

גג בקומה 21 בתל אביב // אדריכלות: עודד חלף

גג בקומה 21 בתל אביב // אדריכלות: עודד חלף

גג בהרצליה // אדריכלות: יולי וולמן // פיקוח: אורניל - אייל אורן

גינון בגובה רצפה בתל אביב // אדריכלות: דו אדריכלים // פיקוח: עתיר מעין

גינון בגובה רצפה בתל אביב // אדריכלות: דו אדריכלים // פיקוח: עתיר מעין

גג בנתניה

מרפסת קטנה בתל אביב // אדריכלות: דיאנה אשר

מרפסת קטנה בתל אביב // אדריכלות: דיאנה אשר

מרפסת במגדל בארי נהרדעא בתל אביב // אדריכלות: דניאלה שולמן // פיקוח: אייל שריג

גג ברמת אביב // אדריכלות: אירמה אורנשטיין // פיקוח: אייל שריג

מרפסת 120 מ"ר

מרפסת 120 מ"ר

גג בתל אביב

פינת ישיבה בנויה במרפסת

גג בכפר סבא

מרפסת בקומה 16

מרפסת בתל אביב

גג בגודל 50 מ"ר בתל אביב

גג בגבעתיים

גג בתל אביב

גג ברחוב רוטשילד בתל אביב // אדריכלות: טל תמיר

עץ זית בונסאי // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: חנן אריאל

מרפסת בכפר סבא

מרפסת בכפר סבא

מרפסת צרה באורך 25 מטר בקומה 34

גג בהוד השרון // תכנון: סיגל שילה

מרפסת ברמת גן

מפרסת בהרצליה

מרפסת 130 מ"ר

לא פחות חשוב - תאורה

מרפסת בתל אביב // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: חנן אריאל

מרפסת בתל אביב

מרפסת בנתניה

מטבח חיצוני // אדריכלות: לב-גרגיר אדריכלים

גג בתל אביב // אדריכלות: לב-גרגיר אדריכלים

מרפסת בתל אביב

מרפסת בתל אביב

מרפסת בהרצליה

מרפסת בהרצליה

מרפסת בהרצליה

מיכלי שתילה

גינון בגובה רצפה

מרפסת ברמת השרון

מרפסת ברמת השרון

מרפסת בגני תקווה

גג בקריית אונו

מרפסת בחולון

גג הרברט סמואל // אדריכלות: שלמה פרנקל

גג הרברט סמואל // אדריכלות: שלמה פרנקל

מרפסת בשכונת המשתלה בתל אביב

מרפסת ברחוב רוטשילד בתל אביב // אדריכלות: מאיה לוי איזיקס

קו שני לים בתל אביב // אדריכלות: איריס רוזנהיימר // פיקוח: נורית פוטוק

גג ברחוב הירקון בתל אביב // אדריכלות: איריס רוזהיימר // פיקוח: נורית פוטוק

הרברט סמואל בתל אביב // אדריכלות: אילן פיבקו

הרברט סמואל בתל אביב // אדריכלות: אילן פיבקו

הרברט סמואל בתל אביב // אדריכלות: אילן פיבקו

הרברט סמואל בתל אביב // אדריכלות: אילן פיבקו

צור קשר